Mijn aanbod

Individuele gesprekken

 

Ik zie rouwtherapie als een ontmoeting met compassievolle en empathisch afgestemde zorgverleners, die voor rouwenden een helende ervaring creëren van begrepen en ondersteund te worden in het rouwtraject.
Tijdens het individuele rouwtraject gaan we samen op reis door je verlies. Ik ben van mening dat de (werk)relatie tussen therapeut en de client het meest bepalend zijn en niet de therapievorm. De kwaliteit van de therapeutische relatie is met andere woorden cruciaal voor de effectiviteit van de rouwtherapie. Bij mij staat de therapeutische presentie centraal als basispijler voor een geslaagde therapie. Hierbij denk ik aan een veilige omgeving, kunnen luisteren, respect tonen, niet oordelen. Het belangrijkste wat ik te bieden heb is mijn zuivere en volle aanwezigheid en dat zie ik ook als mijn taak, ik ben jouw reisgids tijdens jouw reis. Ik laat het ook aan jou over om aan de sessie te ontlenen wat jij nodig hebt.

 

Systeemgerichte gesprekken bij verlies

 

Rouw vindt plaats op zowel individueel als op relationeel niveau. Soms komen we niet verder met jou als individu en hebben we jouw systeem hiervoor nodig. Bij systeemgericht werken bij verlies ligt de focus heel specifiek op de wederzijdse beïnvloeding tussen mensen. Iemand die rouwt en daarbij veel verdriet ervaart, beïnvloedt de mensen om hem heen. Cruciaal in een gezin is: kunnen deze verschillen in rouwreacties er zijn of leidt dit tot spanning, onbegrip, of conflicten tussen gezinsleden? In zo’n situatie kunnen we in overleg met jou plannen om in gesprek te gaan met jouw dierbaren vanuit jouw systeem. Via circulaire en gevoelsreflectie vragen, het familiegenogram en familie opstellingen hebben we oog voor intrapsychische dynamiek met behoefte aan individuatie. Het ontwikkelen van een eigen identiteit en autonomie en behoefte aan verbondenheid: emotionele nabijheid en relaties met anderen binnen jouw systeem.

 

Gesprekken met ervaringsdeskundige

 

Soms heb je het gevoel dat je alleen begrepen kunt worden door degene die hetzelfde heeft verloren als jij. Ik werk samen met ervaringsdeskundigen omdat ik van mening ben dat een ervaringsdeskundige naast therapeutische relatie een extra meerwaarde naar voren kan brengen.
Het is laagdrempelig, omdat de ervaringsdeskundige ook client is geweest en soortgelijke ervaringen heeft meegemaakt. Het is gelijkwaardig. Er is geen sprake van een hij-zij verschil, maar een gezamenlijk gevoel van solidariteit en het is wederkerigheid. Een gesprek met een ervaringsdeskundige is niet eenzijdig. Er wordt een dialoog aangegaan. Ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld waarbij het leren van en naar elkaar centraal staat in contact.
Heb je het gevoel dat een ervaringsdeskundige ook voor jou een meerwaarde kan hebben dan kunnen we samen kijken of de inbreng van een ervaringsdeskundige bij jou aansluit en aan jouw verwachtingen voldoet. Daarna ga ik je in contact brengen met de juiste persoon en ga ik de contactmomenten goed ondersteunen en begeleiden.

 

Meer over ervaringsdeskundige

 

Individuele en Groepsgesprekken

 

Laagdrempelig, in de natuurlijke omgeving in gesprek over het thema verlies en rouw.

 

In de zomermaanden organiseer ik de individuele en ook in groepsverband gesprekken met max.
6 deelnemers over verlies en rouw en rouw en zingeving.

 

Thema: Levend- verlies – verdriet om een verlies dat nooit eindigt.

 

Een aantal voorbeelden van levend verlies: leven met een ernstige chronische lichamelijke of psychische aandoening, leven met iemand die verslaafd is, ongewenste kinderloosheid, ouders en kinderen die door een verstoorde relatie elkaar niet meer zien, de echtscheiding, grootouders die van hun kleinkinderen worden gescheiden na een echtscheiding, je kind afstaan voor adoptie, een vermissing, migratie, werkloosheid.

 

Thema: Verdriet na verlies van dierbaar iemand

 

Inspiratiesessies/ workshops en trainingen


Voor organisaties, scholen verzorg ik inspiratiesessies/ workshops en trainingen op aanvraag (maatwerk)

 

Laatst gegeven inspiratiesessie en workshop

 

  • Kinderen verlies en rouw na scheiding en overlijden

  • Rouw na niet- doodgerelateerd/ levend verlies